تابلو فرش مراسم ازدواج خانواده بویار

ریال
ارسال به
*
*
روش ارسال
نام
تخمین تحویل کالا
قیمت
روش حمل و نقلی وجود ندارد

سیشیشسیسیش

111

نام ویژگیمقدار ویژگی
نام طرحمراسم ازدواج خانواده بویار
ابعاد120*200
رج شمار60
جنس گرهپشم کره ای و ابریشم
سال تولید1397
نوع بافتگره ترکی آذربایجانی
محل بافتسردرود