آمار مبتلایان به کوید 19 در این و جهان

پنجشنبه, 3 مهر 1399

گزارش خبرنگار ما

آمار مبتلایان به کوید 19  در این و جهان  150000 میباشد

تشکر

انصراف از نظر
نظرات
03/07/1399 04:24 ب.ظ
Sample comment title

This is a sample comment...